طرح ویژه سهامداران محترم

در جهت قدردانی از سهام داران محترم و وفادار سمگا و با همراهی هیات مدیره محترم شرکت،استفاده از خدمات گروه هتلی هلدینگ سمگا مصوب گردید.برای مشاهده این طرح، به منوی سهامداران مراجعه فرمایید.