مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده …

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران – سمگا (سهامی عام)برای انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت و مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵،۰۰۰ میلیارد ریال به ۲۵،۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی در ساعت ۹:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ با حضور ٧٢/٣٢% سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید آغاز گردید. با توجه به جلسه اول مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و پس از تعیین هیات رییسه مجمع و تایید آنها توسط سهامداران، شرکت های فراز عمران آریانا ، توسعه تجارت دلفارد ، تجارت بین المللی دل عالم ایرانیان، راه سازان آکو و شرکت ساختمانی و پیمانکاری آژمان به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت های جاوید گستر رازیان و ستاره بام کویر به عنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند .همچنین با مجمع عمومی فوق العاده با موضوع افزایش سرمایه شرکت راس ساعت ۹:۳۰ آغاز و پس از ارائه گزارش توجیهی افزایش سرمایه توسط مدیرعامل شرکت و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، به سوالات و پرسش های سهامداران پاسخ کافی داده شد و نهایتا افزایش سرمایه شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی‌عام) طی ٢ مرحله که مرحله اول آن به میزان ۵/٠٠٠ میلیارد ریال از مبلغ ۱۵/۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰/۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته مصوب و الباقی به مبلغ ۵/٠٠٠ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی در اختیار هیات مدیره طی ٢ سال مورد تصویب قرار گرفت.