سهامداران

سهام‌دار محترم برای اعلام مشخصات خود، یکی از دو روش زیر را استفاده فرمایید. لطفاً بعد از ارسال فایل، به‌منظور اطمینان از رسید فایل مربوطه، با اداره سهام و با شماره تلفن 88724879 (021) تماس فرمایید.

  • فایل را از لینک زیر دانلود، تکمیل و به‌شماره 88729566 و داخلی 8 فکس نمایید.
  • فایل را دانلود، تکمیل و به آدرس stocks@semega.ir ایمیل نمایید.

لینک های مرتبط

لینک مشاهده مجمع

طرح ویژه سهام داران