مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال 1401 و مجمـع …

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال 1401 و مجمـع عمـومی فوق‌العاده شرکت سمگا برگزار گردید. با پایان سال مالی 1401 و انتشار گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، ضمن دعوت از سهامداران محترم ، مجمع عمومی عادی سالیانه و همچنین مجمع فوق العاده شرکت در آخرین روز تیر ماه سال 1402 در محل هتل های فرودگاهی رکسان  راس ساعت 15 برگزار گردید. مجمع مذکور با حضور بیش از  64 درصدی سهامداران محترم تشکیل و مدیرعامل شرکت ضمن تشریح عملکرد شرکت در قالب گزارش هیات مدیره به مجمع نسبت به  ارائه برنامه های آتی شرکت اقدام و پس از طرح سوالات سهام داران حاضر در مجمع و پاسخگویی هیات مدیره ،  صورت های مالی شرکت و تقسیم 650 ريال به عنوان سود نقدی بین سهامداران محترم به تصویب سهامداران و مجمع عمومی رسید. در ادامه ، مجمع فوق العاده گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران با دستور جلسه تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره از مبلغ  10 هزار میلیارد ريال به مبلغ  15 هزار میلیارد ريال از محل اندوخته سرمایه ای و همچنین، تطابق اساسنامه شرکت با نمونه مصوب سازمان بورس برگزار و ضمن تصویب افزایش سرمایه با تطابق اساسنامه شرکت با نمونه مصوب سازمان بورس موافقت و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. لازم به توضیح است بر اساس صورت وضعيت مالي شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ماه 1401،   دارایی های شرکت نسبت به سال 1400 با رشد  47 درصدی ، درآمد های عملیاتی شرکت با افزایش 45 درصدی و در صورت وضعيت مالي تلفيقي شركت،   افزایش 2،034 درصدی ، در درآمد های عملیاتی با افزایش 350  درصدی و سود عملیاتی شرکت با  افزایش 1.261 درصدي را نشان می دهد.