مرمت و احیاء کاروانسرای وکیل کرمان به پایان رسید

مدير‭ ‬پروژه‭ ‬كاروانسراي‭ ‬وكيل‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭: ‬كار‭ ‬مرمت‭ ‬و‭ ‬احياء‭ ‬كاروانسراي‭ ‬وكيل‭ ‬كرمان،‭ ‬پايان‭ ‬يافته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بهره‭ ‬بردار‭ ‬تحويل‭ ‬داده‭ ‬شد‭.‬

نادر‭ ‬مصابري‭ ‬گفت؛‌‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تجهيز‭ ‬تاسيسات‭ ‬نهايي‭ ‬هتل‭ ‬مانند؛‭ ‬راه‌اندازي‭ ‬و‭ ‬تست‭ ‬تأسيسات‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬مكانيكال،‭ ‬الكتريكال‭ ‬و‭ ‬جريان‭ ‬ضعيف‭ ‬كه‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬نرم‌افزار‭ ‬هتل‭ ‬هستيم‭ ‬كه‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬ماه‭ ‬زمان‭ ‬نياز‭ ‬دارد‭.‬

وي‭ ‬افزود‭:‬چنانچه‭ ‬شرايط‭ ‬كرونا‭ ‬كماكان‭ ‬حاكم‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬موضوع‭ ‬گردشگري‭ ‬را‭ ‬مانند‭ ‬گذشته‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬قرار‭ ‬دهد،‭ ‬راه‌اندازي‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداري‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬شرايط‭ ‬از‭ ‬سياست‌هاي‭ ‬بالادستي‭ ‬و‭ ‬مديريتي‭ ‬نشأت‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭.‬

به‭ ‬گفته‭ ‬مصابري،‭ ‬با‭ ‬بهره‌برداري‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬مجموعه‭ ‬گردشگري،‭ ‬طبق‭ ‬برنامه‌ريزي‌هاي‭ ‬انجام‭ ‬شده،‭ ‬اشتغال‭ ‬حدود‭ ‬100‭ ‬نفر‭ ‬بطور‭ ‬مستقيم‭ ‬و‭ ‬زنجيره‌ي‭ ‬عظيم‭ ‬و‭ ‬گسترده‌اي‭ ‬از‭ ‬مشاغل‭ ‬مرتبط‭ ‬و‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬ايجاد‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نوسانات‭ ‬قيمت‌ها‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬هاي‭ ‬اخير،‭ ‬تاكنون‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬عمراني‭ ‬حدود‭ ‬75‭ ‬ميليارد‭ ‬تومان‭ ‬هزينه‭ ‬صرف‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬كارهاي‭ ‬باقي‭ ‬مانده،‭ ‬پيش‭ ‬بيني‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬95‭ ‬ميليارد‭ ‬تومان‭ ‬افزايش‭ ‬يابد‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬بخش‭ ‬تجهيزات‭ ‬هتلي‭ ‬نيز‭ ‬حدود‭ ‬30‭ ‬ميليارد‭ ‬تومان‭ ‬هزينه‭ ‬برآورد‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬تاكنون‭ ‬حدود‭ ‬7‭ ‬ميليارد‭ ‬تومان‭ ‬صرف‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

وي‭ ‬از‭ ‬مقام‭ ‬هاي‭ ‬محلي‭ ‬و‭ ‬استاني‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬استاندار‭ ‬و‭ ‬مديركل‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‭ ‬كرمان‭ ‬براي‭ ‬مساعدت‭ ‬و‭ ‬همراهي‭ ‬براي‭ ‬اجراي‭ ‬پروژه‭ ‬كاروانسراي‭ ‬وكيل‭ ‬قدرداني‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬خواستار‭ ‬اعطاي‭ ‬تسهيلات‭ ‬ويژه‭ ‬اي‭ ‬براي‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاران‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬گردشگري‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬سرمايه‌گذاران‭ ‬ترغيب‭ ‬به‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬شوند‭.‬

مجموعه‭ ‬كاروانسراي‭ ‬وكيل‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬يك‭ ‬مجموعه‭ ‬تجاري‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬تغيير‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬هتل‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬موقعيت‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬مركز‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بافت‭ ‬قديمي‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬مجاورت‭ ‬با‭ ‬بازار‭ ‬گنجعلي‌خان‭ ‬و‭ ‬جاذبه‌هاي‭ ‬توريستي‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬محدوده،‭ ‬تأثير‭ ‬بسزايي‭ ‬در‭ ‬رونق‭ ‬گردشگري‭ ‬شهر‭ ‬كرمان‭ ‬خواهد‭ ‬گذاشت‭. ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬كاروانسراي‭ ‬وكيل‭ ‬بزرگ‌ترين‭ ‬كاروانسراي‭ ‬درون‭ ‬شهري‭ ‬كشور‭ ‬است،‭ ‬قطعا‭ ‬مخاطبان‭ ‬و‭ ‬گردشگران‭ ‬داخلي‭ ‬و‭ ‬خارجي‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬

قرارداد‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬در‭ ‬احياء‭ ‬و‭ ‬مرمت‭ ‬كاروانسراي‭ ‬وكيل‭ ‬كرمان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1396‭ ‬بين‭ ‬شركت‭ ‬“گروه‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬گردشگري‭ ‬ايران”‭ (‬سمگا‭) ‬و‭ ‬صندوق‭ ‬احياء‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداري‭ ‬از‭ ‬اماكن‭ ‬تاريخي‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‭ ‬منعقد‭ ‬و‭ ‬عمليات‭ ‬اجرايي‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬ابتداي‭ ‬سال‭ ‬1397‭ ‬شروع‭ ‬شد‭.‬

هتل‭ ‬كاروانيكا‭ (‬هتل‭ ‬كاروانسراي‭ ‬وكيل‭) ‬داراي‭ ‬57‭ ‬اتاق‭ ‬و‭ ‬سوييت‭ ‬اقامتي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬144‭ ‬تخت‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬مي‌شود‭. ‬اين‭ ‬مجموعه‭ ‬داراي‭ ‬رستوران،‭ ‬شربتخانه،‭ ‬كافي‭ ‬شاپ،‭ ‬فضاي‭ ‬ورزشي،‭ ‬كتابخانه‭ ‬و‭ ‬آمفي‭ ‬تأتر‭ ‬است‭.‬