افزایش سود 1.218 % گنگين بر اساس سال مالی 30 دی ماه 1402

گزارش عملکرد هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت اقتصادی نگین گردشگری در سامانه کدال بارگذاری گردید.

بر این اساس صورت سود و زیان تلفیقی شرکت اقتصادی نگین گردشگری که با نماد «گنگین» ، با مبلغی بالغ بر 264.978 میلیارد ریال  (شرکت اصلی 21.120 میلیارد ریال) در سرفصل درآمدهای عملیاتی، مبلغ 66.896 میلیارد ریال (شرکت اصلی 20.452 میلیارد ریال) در سرفصل سود عملیاتی و مبلغ 41.468 میلیارد ریال (شرکت اصلی 15.581 میلیارد ریال ) به عنوان سود خالص پس از کسر مالیات با اظهارنظر مطلوب برای شرکت اصلی و یک بند شرط برای صورت‌های مالی تلفیقی در سامانه کدال بارگذاری شد. برابر ارقام گزارش شده در ترازنامه تلفیقی، جمع دارایی‌های شرکت از مبلغ 356.850 میلیارد ریال  در دوره گذشته به مبلغ 489.265 میلیارد ریال گزارش شده است. این در شرایطی است که تغییرات مشابه شرکت اصلی در قیاس با دوره مالی قبل در سرفصل جمع دارایی‌های شرکت از  مبلغ47.049 هزار میلیارد ریال به 108.277 هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد و حقوق مالکانه شرکت برای سال ۱۴۰۲ مبلغ 23.263 میلیارد ریال گزارش شده است. بر این اساس این شرکت نسبت به شناسایی سود 5.194 ریالی برای هر سهم و با افزایش 1.218%  اقدام نموده  است .

لازم به ذکر است شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان خود یک هلدینگ چند رشته ای و تخصصی اقتصادی در امور مربوط به سرمایه گذاری در سهام شرکت های فولادی و معدنی و سهام سایر شرکت های بورسی و.. است و موفق گردید در رتبه‌بندی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های برتر ایران IMI  به عنوان شرکت پیشرو در بیشترین صعود رتبه و بیشترین رشد فروش و بالاترین ارزش افزوده انتخاب گردد.

هلدینگ سمگا هم اکنون به صورت مستقیم ، سهام دار 38 درصدی و به صورت غیر مستقیم ، سهام دار 47 درصدی شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان می باشد.