مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سمگا برگزار گردید.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران – سمگا (سهامی‌عام) در روز پنج شنبه مورخ  1401/04/30در محل سالن همایش های هتل های فرودگاهی امام خمینی (ره) و با حضور بیش از 73درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید. درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط جناب آقای مرتضی خامی مدیرعامل محترم شرکت ، مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ ، با تقسیم سود 250 ریالی به ازای هرسهم به کار خود پایان دادند .