شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان ( سهامی عام )​

شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان(سهامی عام ) با نماد بورسی  ” نماد گنگین ” خود یک هلدینگ چند رشته ای و تخصصی اقتصادی در امور مربوط به سرمایه گذاری در سهام شرکت های گروه ، سهام سایر شرکت های بورسی و.. است که هدف خود را تبدیل شدن به یکی از شرکت های پیشرو در ارتباط با سرمایه گذاری و اجرای پروژه های متمایز در کشور تعریف، و موفق گردید در رتبه‌بندی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های برتر ایران IMI  به عنوان شرکت پیشرو در بیشترین صعود رتبه و بیشترین رشد فروش و بالاترین ارزش افزوده انتخاب گردد.

***این هلدینگ هم اکنون مجموعا به صورت مستقیم و غیر مستقیم به میزان  47 درصد سهام دار شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان( سهامی عام)  می باشد .***

هلدینگ ها و شرکت های زیر مجموعه شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

شرکت توسعه‌ی سیاحان، سرزمین ایرانیان
رفتن به سایت ...

وب سایت شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایران (سهامی عام)