گردشگری و میراث فرهنگی

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری با تمرکز و در راستای توسعه صنعت گردشگری و ارتقای کیفیت خدمات فنی و کارکردی در هتل­های کشور می کوشد تا با مشارکت مستقیم و سرمایه‌گذاری ، نسبت به احداث ، اجرا ، نظارت و بهره برداری در پروژه‌های داخلی و خارجی در توسعه کمی و کیفی این صنعت تلاش نماید.

از جمله دارائی های هتلی و سرمایه گذاری های این هلدینگ می توان به :

1-شرکت گروه هتل های بین المللی رکسان2-مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران 3-شرکت تندیس تجارت باختر 4- شرکت توسعه مجتمع­های خدماتی و رفاهی پارس زیگورات اشاره نمود.

شرکت گروه هتل های بین المللی رکسان

شرکت مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی معماری ایران

شرکت تندیس تجارت باختر

شرکت توسعه مجتمع های خدماتی و رفاهی پارس زیگورات