اخبار

امکان اسکان متخصصان خارجی بدون اخذ ویزا در هتل فرودگاهی اجرایی شد

روابط عمومی

چکیده


با ثبت نخستین هتل بین المللی تهران در منطقه آزادشهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، امکان استفاده از متخصصان خارجی و اسکان آنها بدون اخذ روادید در هتل های فرودگاهی امام خمینی (ره) از ابتدای شهریور ماه اجرایی شد.

عکس خبر

امکان اسکان متخصصان خارجی بدون اخذ ویزا در هتل فرودگاهی اجرایی شد