اخبار

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام(روزنامه دنیای اقتصاد)

روابط عمومی

چکیده


مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ 1399/02/13 ،راس ساعت 09:30 در محل هتل فرودگاه امام خمینی(ره) به صورت غیرحضوری برگزار می شود.

عکس خبر

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام(روزنامه دنیای اقتصاد)