اخبار

پیـــام دکتــر حیـدری پـــور مدیـرعامل گروه سـمگا به مناسبت روز جهانی گردشگری

روابط عمومی سمگا

چکیده


صنعت گردشگری همچون ققنوسی از خاکستــر کرونـا برمی‌خیزد

عکس خبر

پیـــام دکتــر حیـدری پـــور مدیـرعامل گروه سـمگا به مناسبت روز جهانی گردشگری