اخبار

جلسه مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا روزنامه دنیای اقتصاد

روابط عمومی سمگا

چکیده


جلسه مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا

عکس خبر

جلسه مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا روزنامه دنیای اقتصاد