اطلاعات خود را فراموش کرده اید؟

اطلاعیه ها و گزارشات

در این بخش میتوانید اطلاعیه ها و گزارشات مربوط به بخش سهامداران را دریافت نمایید.

گزارش توجیهی افزایش سرمایه
 

دانلود

گزارش حسابرش
 

دانلود

بیانیه ثبت
 

دانلود

فرم حق تقدم
 

دانلود
بالا