اطلاعات خود را فراموش کرده اید؟

سرمایه گذاری

یکی از سیاست های شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) سرمایه گذاری در طرح های پیشنهادی شماست. در صورتی که فکر میکنید طرحی دارید که امکان همکاری و سرمایه گذاری توسط شرکت سمگا را داراست، لطفا با پر کردن فرم زیر امکان بررسی طرح توسط کارشناسان و برقراری ارتباط کاری را فراهم کنید.

مشخصات طرح سرمایه گذاری

  • لطفا مشخصات خود را در این قسمت وارد کنید. توجه داشته باشید که ما بر مبنای این اطلاعات فایل شما را در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان افتتاح میکنیم.
  • لطفا اطلاعات تماس خود را در این قسمت وارد کنید. توجه داشته باشید که بر مبنای همین اطلاعات با شما تماس خواهیم گرفت، لذا در صورت وارد نشدن اطلاعات صحیح ما قادر به برقراری تماس با شما نیستیم.
  • لطفا مشخصات طرح پیشنهادی خود را وارد فرمایید. اطلاعات ارائه شده توسط شما در این بخش معیار تصمیم گیری اولیه ما در بخش کارشناسی است، لذا بهتر است اطلاعات خود را دقیق و قابل استناد وارد فرمایید.
 

تایید هویت

 
بالا