اطلاعات خود را فراموش کرده اید؟

درباره شرکت

شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سهامي عام) تحت شماره 350282 ، با سرمايه 200 ميليارد ريال در هفتم تير ماه سال 1388 آغاز به کارنموده است.

اين شرکت به عنوان نخستين هلدينگ تخصصي گردشگري ضمن بهره مندي از مشارکت عموم مردم و پشتيباني بسياري از بانک ها و موسسات مالي و همچنين سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور، با هدف سرمايه گذاري در پروژه هاي شاخص توسعه گردشگري در کشور تشکيل شده است.

موضوع فعاليت اصلي اين شرکت عبارت است از خريد، فروش و سرمايه گذاري در اوراق بهادار شرکت هاي فعال در زمينه گردشگري با رعايت مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع با قصد کنترل عمليات شرکت سرمايه پذير به نحوي که بتواند حداقل يک عضو هيئت مديره شرکت سرمايه پذير را انتخاب و موضوع فعاليت هر يک از شرکت هاي سرمايه پذير و توسعه و بسط زمينه هاي مختلف صنعت گردشگري باشد.
موضوع فعاليت فرعي شرکت نيز عبارت است از :
سرمايه گذاري در ساير موارد از جمله دارائي هاي فيزيکي، پروژه هاي توليدي، پروژه هاي ساختماني، فلزات گران بها، گواهي سپرده بانکي و سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانک ها و موسسات مالي و اعتباري معتبر و ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار و نهاد هاي مالي پس از تائيد يا صدور مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله :

  • پذيرش سمت در صندوق هاي سرمايه گذاري ، صندوق هاي زمين و ساختمان ، صندوق هاي پر مخاطره و ساير نهاد هاي مالي
  • تامين مالي بازارگرداني اوراق بهادار
  • مشارکت در تعهد پذيره نويسي اوراق بهادار
  • سرمايه گذاري و مشارکت در تاسيس نهادهاي مالي ، بورس ها و بازارهاي خارج از بورس
  • اخذ تسهيلات و اعتبار از بانکها يا موسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي
  • انجام امور تامين منابع مالي داخلي يا خارجي جهت پروژه هاي صنعت گردشگري
  • مشارکت و سرمايه گذاري در پروژه هاي مرتبط با اهداف مذکور در کشور هاي خارجي

 

سياست کلان شرکت


سياست کلان شرکت اينگونه برنامه ريزي شده است تا با برخورداري از حمايت حداکثري سهامداران، در راستاي نيل به اهداف مندرج در اساسنامه و دستيابي به توسعه پايدار گردشگري و ارائه نمونه هاي موفق توسعه گردشگري در زمينه هتل و تاسيسات اقامتي، تاسيسات مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي، مناطق نمونه گردشگري و مرمت و بهره برداري پايدار از آثار و ابنيه تاريخي تلاش و حرکت نمايد.
ساختار اين شرکت به نوعي تعيين شده است که در قالب ستادي کوچک، اقداماتي بزرگ را به انجام برساند. بدين منظور گروهي از متخصصان و مجربين حوزه هاي گردشگري در مسندهاي مختلف مديريت و معاونت اين شرکت مشغول به فعاليت هستند که اين خود از نقاط قوت آن محسوب مي شود. همچنين اغلب پروژه ها و طرح هاي تعريف شده در اين شرکت، از طريق تاسيس شرکت هاي اقماري و شرکت هاي انجام پروژه و يا ازطريق برونسپاري و انعقاد قرارداد با شرکتهاي متخصص در زمينه هاي کاري مرتبط به انجام مي رسد.

بالا