اطلاعات خود را فراموش کرده اید؟

تحویل «گرند هتل» برای مرمت و بهره برداری به بخش خصوصی

توسط / سه شنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ / انتشار دراخبار

مراسم تحویل «بنای تاریخی گرند هتل قزوین » در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۶ با حضور جناب آقای حضرتی ها مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین، نمایندگان شرکت سمگا به عنوان سرمایه گذار و بهره بردار و نمایندگان صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی انجام شد.
این بنا در مالکیت صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور می باشد که موضوع سرمایه گذاری در مرمت، احیاء و بهره برداری آز آن به عنوان یک مرکز اقامتی و پذیرائی در دیماه ۱۳۹۵ از طریق مزایده عمومی به فراخوان گذاشته شد . نظر به انطباق موضوع با اساسنامه شرکت و پس از بررسی امکان سنجی فنی و اقتصادی و تائید هیات مدیره شرکت سمگا در مزایده مذکور حضور یافته و پس از طی مراحل و تشریفات قانونی لازم در مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ رسما به عنوان برنده مزایده اعلام گردید.
گراند هتل» قزوین، یکی از نمونه‌های هتل به شیوه اروپایی در سال‌های پایانی دوره قاجاری احداث گردیده و واگذاری آن به منظور مرمت، احیاء و بهر برداری در مدت معین می تواند نقش مهمی در توسعه زیرساخت های گردشگری و عرضه نمونه های موفق احیاء بناهای تاریخی در کشور داشته باشد.
این بنای تاریخی با قدمتی در حدود ۱۰۰ سال تنها گرند هتل باقیمانده در ایران است.
این بنا، به مدت ۲۵ سال جهت انجام عملیات مرمت و احیاء و بهره برداری به عنوان مرکز اقامتی و پذیرایی در اختیار شرکت قرار گرفت.

بالا