اطلاعات خود را فراموش کرده اید؟

مراسم امضای قرارداد میان سمگا و گروه هتل های اکور فرانسه

توسط / چهارشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ / انتشار درگزارش تصویری

گزارش تصویری مراسم امضای قرارداد میان سمگا و گروه هتل های اکور فرانسه

بالا