گزارش های تصویری

گزارش تصویری از بازدید وزیر محترم میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی از پروژه کاروانسرای وکیل کرمان در تاریخ 98/07/04


وزیر محترم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در طی سفر خود به استان کرمان از کاروانسرای وکیل نیز بازدید نمود. جناب آقای علی اصغر مونسان روز پنجشنبه مورخ 1398/07/04 به همراه استاندار کرمان و آقایان پور ابراهیمی و زاهدی(نمایندگان کرمان) از کاروانسرای وکیل بازدید کرد.جناب آقای دکتراسفندیار حیدری پور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران در جریان این بازدید به پیشرفت 45درصدی کار مرمت و بازسازی کارونسرای وکیل اشاره کرد و افزود؛ کار در دو حوزه استحکام بخشی و تاسیسات در حال انجام است و پیش‌بینی می‌کنیم طی 9ماه آینده این پروژه به بهره‌برداری برسد.