گزارش های تصویری

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه براي سال مالي منتهي به ٩٧/١٢/٢٩ سمگا در تاریخ 1398/04/24


مجمع عمومی عادی سالانه براي سال مالي منتهي به ٩٧/١٢/٢٩ سمگا در تاریخ 1398/04/24 برگزار شد.