گزارش های تصویری

بازدید ریاست گروه مالی گردشگری از پروژه های در حال احداث استان کرمان


ریاست محترم گروه مالی گردشگری به اتفاق برخی از مدیران ارشد شرکت های عضو گروه مالی گردشگری در بهمن ماه سال 1398 از پروژه های در حال احداث شرکت سمگا در استان کرمان بازدید داشته و از روند اجرایی پروژه های اقامتی، تفریحی و گردشگری که در حال ساخت و تکمیل می باشند مطلع گردیدند.شایان ذکر است شرکت تندیس تجارت باختر به عنوان بازوی اجرایی سمگا در حوزه ساخت و ساز فعال می باشد که طی سال جاری عملکرد مالی مطلوبی نسبت به سنوات گذشته داشته است.