گزارش های تصویری

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان(سهامی عام)


مجمع عمومی عادی سالانه شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان(سهامی عام) در روز 25 اسفندماه 1398 برگزار شد.