گزارش های تصویری

گزارش تصویری از مجمع عمومی عادی سالیانه سمگا


مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1395 شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) برگزار شد.