اخبار

برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به‌طور فوق‌العاده 1397/02/24

روابط عمومی

چکیده


برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) در 24 اردیبهشت ماه برگزار شد.

عکس خبر

برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به‌طور فوق‌العاده 1397/02/24