اخبار

برگزاری مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی به‌طورفوق‌العاده

روابط عمومی

چکیده


مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی به‌طورفوق‌العاده شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) برگزار شد.

عکس خبر

برگزاری مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی به‌طورفوق‌العاده