اخبار

دعوت به مجامع عمومی سمگا

روابط عمومی

چکیده


بدین‌وسیله از سهامداران سمگا برای شرکت در «مجمع عمومی عادی به‌طورفوق‌العاده» و «مجمع عمومی فوق‌العاده» سمگا در تاریخ 25 بهمن دعوت به عمل می‌آید.

عکس خبر

دعوت به مجامع عمومی سمگا