اخبار

تبریک روز جهانی جهانگردی

روابط عمومی

چکیده


شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران 5 مهرماه (روز جهانی جهانگردی) را تبریک عرض می نماید.

عکس خبر

تبریک روز جهانی جهانگردی