اخبار

علی سنگینیان مدیر عامل شرکت سمگا شد

روابط عمومی

چکیده


علی سنگینیان بر اساس حکم «مهدی جهانگیری»، رئیس گروه مالی گردشگری، به عنوان مدیرعامل سمگا جایگزین «محمدرضا علوب» شده است.

عکس خبر

علی سنگینیان مدیر عامل شرکت سمگا شد