اخبار

مراسم رونمایی از سامانه آنلاین خدمات سفر و گردشگری(اپرو)

روابط عمومی

چکیده


مراسم رونمایی از سامانه آنلاین خدمات سفر و گردشگری(اپرو) در تاریخ 97/11/25 با حضور جناب آقای دکتر اسفندیار حیدری پور مدیرعامل شرکت سمگا و جناب آقای مرتضی خامی مدیرعامل بانک گردشگری برگزار شد. پس از سخنرانی مدیرعامل شرکت سمگا ، مزایای استفاده از این نرم افزار به طور کامل توضیح داده شد.قابل ذکر است در پایان مراسم به چند تن از کاربران این سامانه به قید قرعه جوایزی اهدا گردید.

عکس خبر

مراسم رونمایی از سامانه آنلاین خدمات سفر و گردشگری(اپرو)