اخبار

مرمت و احیاء کاروانسرای وکیل کرمان به پایان رسید

روابط عمومی سمگا

چکیده


مدیر پروژه کاروانسرای وکیل اعلام کرد: کار مرمت و احیاء کاروانسرای وکیل کرمان، پایان یافته و به بهره بردار تحویل داده شد.

عکس خبر

مرمت و احیاء کاروانسرای وکیل کرمان به پایان رسید