رسانه


آخرین اخبار

برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سمگا در تاریخ 1397/4/31
برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه به‌طور فوق‌العاده 1397/02/24
برگزاری مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی به‌طورفوق‌العاده 1396/11/25
دعوت به مجامع عمومی سمگا
تحویل «گرند هتل» برای مرمت و بهره برداری به بخش خصوصی
مراسم تحویل بنای تاریخی کاروانسرای وکیل کرمان
علی سنگینیان مدیر عامل شرکت سمگا شد

مقالات تحلیلی

گزارش‌های تصویری

گزارش تصویری از مجمع عمومی عادی سالیانه سمگا