اطلاعات خود را فراموش کرده اید؟

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

مهدی جهانگيری كوهشاهی

مهدی جهانگيری كوهشاهی

رئيس هیئت مديره

سوابق: معاون سرمايه گذاري و طرح هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور
رييس هيئت مديره و مديرعامل شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي
مديرعامل و عضو هيأت مديره شرکت توسعه گردشگري ايران
مديرعامل شرکت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران - سمگا
رئيس هيئت مديره بانك گردشگري

سيد بهاء‌الدين حسينی هاشمی

سيد بهاء‌الدين حسينی هاشمی

عضو هیئت مدیره
حامد واحدی

حامد واحدی

عضو هیئت مدیره

آخرين سمت اجرايي: مدير عامل شرکت سرمايه گذاري الوند خاورميانه

عباس صميمی

عباس صميمی

عضو هیئت مدیره

سوابق: مديرعامل و عضو هيات مديره شركت سرمايه‌گذاري ايران
عضو هيات مديره شركت بازرگاني پتروشيمي
مديرعامل موسسه مالي و اعتباري مولي الموحدين
رئيس هيات مديره شركت فراساحل ايران

احسان تابش

احسان تابش

عضو هیئت مدیره

آخرين سمت اجرايي: مديرعامل شرکت طرح و سازه تنيان

محمدرضا علوب

محمدرضا علوب

مدیرعامل و عضو هئیت مدیره
محمد‌صادق طاهری

محمد‌صادق طاهری

عضو هیئت مدیره
بالا